[ux_slider hide_nav=”true” pause_hover=”false”]

[ux_banner height=”300px” height__sm=”200px” bg=”1261″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”43% 57%” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-quartz-nam-mini-focus-mf0218g-sang-trong/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

Tháng 9 siêu khuyến mãi

đồng hồ quartz nam mini

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-quartz-nam-mini-focus-mf0218g-sang-trong/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”16″ width__sm=”20″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”90″ position_x__sm=”90″ position_y=”95″ position_y__sm=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-40%

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”299px” height__sm=”200px” bg=”1290″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”39% 58%” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-nu-guou-chu-nhat-quay-silicon-mem-deo-chong-nuoc-chong-xuoc/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

mùa deal sốc

Chị em mua hàng thả ga

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-nu-guou-chu-nhat-quay-silicon-mem-deo-chong-nuoc-chong-xuoc/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”16″ width__sm=”20″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_x__sm=”90″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”200px” bg=”1197″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”6% 8%” link=”https://gigicungco.com/product-category/dien-thoai-phu-kien/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

… ONLINE …

THÌ…PHẢI CÓ … THIẾT BỊ & PHỤ KIỆN

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/dien-thoai-phu-kien/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”16″ width__sm=”20″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_x__sm=”85″ position_y=”5″ position_y__sm=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”200px” bg=”1055″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”37% 32%” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-noi-chien-khong-dau-dung-tich-5-lit-camel-bao-hanh-6-thang/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

Tháng 9 tháng mua sắm

Nồi chiên không dầu

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-noi-chien-khong-dau-dung-tich-5-lit-camel-bao-hanh-6-thang/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”14″ width__sm=”20″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”10″ position_x__sm=”0″ position_y=”0″ position_y__sm=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-40%

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”200px” bg=”1778″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/thiet-bi-deo-thong-minh/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

TAI NGHE BLUETOOTH

SẢN PHẨM MUA NHIỀU NHẤT

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/thiet-bi-deo-thong-minh/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”16″ width__sm=”20″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”90″ position_x__sm=”95″ position_y=”10″ position_y__sm=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[gap height=”45px”]

[button text=”Sản phẩm bán nhiều nhất” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[section]

[ux_products slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” products=”22″]

[button text=”Danh mục sản phẩm” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[/section]
[section]

[ux_product_categories style=”overlay” columns=”8″ slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” show_count=”0″ image_height=”100%” image_radius=”100″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.19)” text_pos=”middle” text_size=”small” text_hover=”bounce”]

[/section]
[section]

[button text=”Sản phẩm giảm giá cực sốc” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_color=”dark” auto_slide=”false”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1055″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-noi-chien-khong-dau-dung-tich-5-lit-camel-bao-hanh-6-thang/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

*** hot ***

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-noi-chien-khong-dau-dung-tich-5-lit-camel-bao-hanh-6-thang/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1636″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/bo-ban-phim-kem-chuot-may-tinh-gia-co-k-snake-co-led-gia-re/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

<< sốc >>

bàn phím + chuột giả cơ

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/bo-ban-phim-kem-chuot-may-tinh-gia-co-k-snake-co-led-gia-re/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1435″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/mat-na-tram-tra-bnbg-vita-tea-tree-healing-face-mask-pack-giam-mun-tham-seo-thai-doc-da/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

* mặt nạ *

hot trends cho phái đẹp

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/mat-na-tram-tra-bnbg-vita-tea-tree-healing-face-mask-pack-giam-mun-tham-seo-thai-doc-da/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1593″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/may-danh-trung-tron-bot-bear-b02l1-da-nang-dong-co-manh-co-he-thong-tan-nhiet/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

= HOT DEAL =

MÁY ĐÁNH TRỨNG TRỘN BỘT

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/may-danh-trung-tron-bot-bear-b02l1-da-nang-dong-co-manh-co-he-thong-tan-nhiet/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1744″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-nu-kimio-6352-day-dinh-da-sieu-xin/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

đồng hồ nữ

dây đính đá rất zịn

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/dong-ho-nu-kimio-6352-day-dinh-da-sieu-xin/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-44%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1754″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/giay-da-bo-gia%cc%82y-lu%cc%9bo%cc%9bi-nam-ht-neo-100-la-da-bo-tu-nhien-kieu-dang-sang-trong/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

giày nam

GIÀY DA BÒ, GIÀY LƯỜI

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/giay-da-bo-gia%cc%82y-lu%cc%9bo%cc%9bi-nam-ht-neo-100-la-da-bo-tu-nhien-kieu-dang-sang-trong/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1764″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/son-kem-li-dang-bam-han-quoc-loulou-lip-and-cheek-creme-danh-cho-moi-va-ma/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

son kem lì

kiểu bấm hàn quốc

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/son-kem-li-dang-bam-han-quoc-loulou-lip-and-cheek-creme-danh-cho-moi-va-ma/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-47%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1772″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/dien-thoai-k8-sang-trong-re-vo-dich/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

điện thoại k8

rẻ vô địch

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/dien-thoai-k8-sang-trong-re-vo-dich/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-45%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1777″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/tai-nghe-bluetooth-true-wireless-f9-pro-bluetooth-5-0-ban-quoc-te-cam-ung-chong-nuoc-loai-moi/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

tai nghe bluetooth

true wireless f9

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/tai-nghe-bluetooth-true-wireless-f9-pro-bluetooth-5-0-ban-quoc-te-cam-ung-chong-nuoc-loai-moi/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-43%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1788″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/cap-sac-nhanh-topk-ac32-cong-iphone-micro-usb-type-c-hien-thi-dien-ap-va-dong-dien/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

cáp sạc 

sản phẩm mới + hot nhất

[button text=”Xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/cap-sac-nhanh-topk-ac32-cong-iphone-micro-usb-type-c-hien-thi-dien-ap-va-dong-dien/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-50%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1798″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/pin-sac-du-phong-ym276s-20000mah-nho-gon-di-dong-di-kem-voi-day-cap-sac-tien-dung/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

pin sạc dự phòng

nhỏ gọn hot nhất 

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/pin-sac-du-phong-ym276s-20000mah-nho-gon-di-dong-di-kem-voi-day-cap-sac-tien-dung/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-46%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px” bg=”1808″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”https://gigicungco.com/product/sales-soc-may-lam-sua-chua-chefman-12-coc-thuy-tinh/”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ text_align=”left”]

+ deal sốc +

máy làm sữa chua

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/sales-soc-may-lam-sua-chua-chefman-12-coc-thuy-tinh/”]

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”95″ position_y=”0″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.46)”]

-40%

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section]

[button text=”Sản phẩm gợi ý hôm nay” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[ux_products slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” products=”22″ orderby=”title”]

[/section]
[ux_banner_grid]

[col_grid height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3105″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”0% 54%” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-gia-dung/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

thiết bị điện gia dụng

Đang giảm giá cực sốc

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-gia-dung/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1461″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product/deal-hot-bo-chen-bat-vien-day-mau-xanh-co-vit-vien-vang-hang-order/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

TIN KHÔNG ??? 

Cực đẹp … lại cực rẻ

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/deal-hot-bo-chen-bat-vien-day-mau-xanh-co-vit-vien-vang-hang-order/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1124″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-may-xay-thit-may-xay-b-cook-2l-hang-chinh-hang-bh-12-thang/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

máy xay thịt

Hot deal… giảm cực sốc

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/ma-159elsale-hoan-7-don-300k-may-xay-thit-may-xay-b-cook-2l-hang-chinh-hang-bh-12-thang/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”2577″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”1% 38%” link=”https://gigicungco.com/product/noi-day-tu-van-da-cao-cap-cat-a-size-20-24cm-tien-loi-da-chuc-nang-phu-hop-voi-moi-loa%cc%a3i-bep/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

NỒI ĐÁY TỪ VÂN ĐÁ

Rẻ, bền, tốt nhất

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product/noi-day-tu-van-da-cao-cap-cat-a-size-20-24cm-tien-loi-da-chuc-nang-phu-hop-voi-moi-loa%cc%a3i-bep/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[section]

[button text=”Sản phẩm gợi ý hôm nay” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[ux_products slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” products=”22″ orderby=”sales”]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”9″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3101″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Sale giá cực sốc

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3108″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/tivi/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

SMART TIVI

Giảm giá mạnh

[button text=”XEM NGAY” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/tivi/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3109″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/may-game-console/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

THIẾT BỊ GAME

Cực rẻ

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thiet-bi-dien-tu/may-game-console/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/col]

[/row]
[gap height=”0px”]

[gap height=”0px”]

[/section]
[button text=”Sản phẩm nổi bật” letter_case=”lowercase” expand=”true”]

[section]

[ux_products slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” products=”22″ orderby=”rand”]

[/section]
[gap height=”0px”]

[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3136″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/product-category/thoi-trang-nu/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

THỜI TRANG NỮ

Cực hot – Cực rẻ

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/product-category/thoi-trang-nu/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Latest Arrivals”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Sản phẩm mới + Hot nhất

[gap height=”10px”]

[ux_products type=”row” columns__sm=”2″ columns__md=”4″]

[button text=”Xem tất cả các sản phẩm” letter_case=”lowercase” link=”https://gigicungco.com/danh-muc-san-pham/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”90″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Thương mại điện tử

Từ sự thay đổi thói quen mua sắm và nhu cầu cá nhân, người tiêu dùng ngày nay yêu cầu cao và kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, chia sẻ thông tin cá nhân cũng như kiểm soát cách họ mua sắm. Phương thức mua sắm trực tuyến với sự góp mặt của công nghệ, kỹ thuật hiện đại đã giúp các doanh nghiệp thu thập dữ và phân tích dữ liệu người dùng, đưa ra kết quả chính xác hơn, góp phần tối ưu hóa trải nghiệm và giúp họ mua sắm dễ dàng, thông minh, hiệu quả hơn.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[ux_banner height=”500px” bg=”2001″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://gigicungco.com/danh-muc-san-pham/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

 

Hãy chọn những sản phẩm tốt nhất cho hôm nay….

… và hãy cùng mua nào…

[button text=”xem ngay” color=”success” link=”https://gigicungco.com/danh-muc-san-pham/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[button text=”Mở thẻ ngân hàng online 100% miễn phí” letter_case=”lowercase” expand=”true” link=”https://gigicungco.com/ngan-hang-online/”]

[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2993″ link=”https://shorten.asia/g3PAUsws”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2991″ link=”https://shorten.asia/RaJW29nW”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2992″ link=”https://shorten.asia/388PYRuu”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2994″ link=”https://shorten.asia/2hMsXfBy”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2995″ link=”https://shorten.asia/bdBf9zV9″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3026″ link=”https://shorten.asia/3kjB9QBf”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3027″ link=”https://shorten.asia/GMf9vxtc”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3025″ link=”https://shorten.asia/8MR5YEFd”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2991″ link=”https://shorten.asia/SpeHYmhS”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3027″ link=”https://shorten.asia/SzwK3pD7″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3025″ link=”https://shorten.asia/JpSFA8u8″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2992″ link=”https://shorten.asia/aE5KRh9d”]

[/col]

[/row]

[/section]
[button text=”Mua sắm liên kết các trang thương mại” letter_case=”lowercase” expand=”true” link=”https://shorten.asia/sa9f2Ttz”]

[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3006″ link=”https://shorten.asia/xscranVt”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3000″ link=”https://shorten.asia/sa9f2Ttz”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3005″ link=”https://shorten.asia/sa9f2Ttz”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3007″ link=”https://shorten.asia/WhvqDzsC”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3008″ link=”https://shorten.asia/vKztJcV1″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2999″ link=”https://shorten.asia/Y2FRb2FS”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2998″ link=”https://shorten.asia/eSBFuQeB”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2997″ link=”https://shorten.asia/8BBkCMDp”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3003″ link=”https://shorten.asia/TsA9mzbH”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3002″ link=”https://shorten.asia/6AKtSZUM”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3004″ link=”https://shorten.asia/vGFKgjRj”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3001″ link=”https://shorten.asia/nvarYhYV”]

[/col]

[/row]

[/section]